Soup en zo Crowdfunding

Privacy Verklaring

1 oktober 2021 

Jouw privacy is voor Soup en zo van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante  wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens  verwerken, via deze privacyverklaring; 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn  voor onze doeleinden; 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens,  mocht toestemming verplicht zijn; 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te  beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;   
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van  jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze  privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de webwinkel crowdfunding.soupenzo.nl allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. 

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op  met soup en zo. 

Afhandelen bestelling 

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze  netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze  bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie  over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 • NAW-gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • E-mailadres 
 • Betalingsgegevens 

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze  informatie, tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in  verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

Contactformulier 

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken  wij jouw: 

 • NAW-gegevens 
 • E-mailadres 

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker  weten dat je tevreden bent met onze reactie. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te  leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of  instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij  een vermoeden van een misdrijf). 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw  gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op  wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen  ons best doen wijzigingen aan je door te geven. 

Jouw rechten 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd  contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten: 

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben; 
 • Het laten corrigeren van fouten; 
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming; 
 • Een bepaalde verwerking beperken; 
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen  gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van  betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Klacht indienen 

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e mail sturen naar jamie@soupenzo.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in  te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

Soup en zo 
Veemarkt 151 
1019CC Amsterdam
E-mailadres: jamie@soupenzo.nl
Telefoon: 06-34056608  
KvK nummer: 51316900